Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bergspett [norsk]    Brown-fronted Woodpecker [engelsk]   Dendrocopos auriceps [latin]   Sett daglig oppe i fjellene: ett ind. Naini Tal 28.2., 2 ind. samme sted 1.3., 2 ind. Sat Tal 2.3. og en ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no