Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Berlepschia rikeri [latin]    Palmekryper [norsk]   Point-tailed Palmcreeper [engelsk]   3 Eco Amazonia 4.9., H ss 5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no