Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Berlevåg [norsk]    Bearalváhki [samisk]   (propr) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Berlevågfisk  [norsk]    Walleyed Pollock [engelsk]   Theragra fucensis [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet