Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Beryllium [luxembourgisk]    (grunnstoff) beryllium
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Beryllium [tysk]    (grunnstoff) beryllium
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Beryllium [norsk]    BERYLLIUM [engelsk]   molekylformel: Be
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Berylliumoksid [norsk]    BERYLLIUM OXIDE (BeO) [engelsk]   molekylformel: BeO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Berylliumhydroksid [norsk]    BERYLLIUM HYDROXIDE (Be(OH)2) [engelsk]   molekylformel: BeH2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Berylliumsulfat(VI) [norsk]    SULFURIC ACID, BERYLLIUM SALT (1:1) [engelsk]   molekylformel: BeSO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Berylliumsinksilikat [norsk]     Sinkberylliumsilikat  [synonym]   molekylformel: BeO4SiZn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Berylliumsulfat(VI)tetrahydrat [norsk]     Berylliumsulfattetrahydrat [synonym]   molekylformel: BeH8O8S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap