Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Berylliumsulfat(VI)tetrahydrat [norsk]     Berylliumsulfattetrahydrat [synonym]   molekylformel: BeH8O8S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap