Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Beskjæringsmarg [norsk]    Bleed [engelsk]   Når et trykt område strekker seg utover det som er nødvendig, kalles dette for beskjæringsmarg. 1) Skrive ut utenfor området som skal brukes, slik at bildet går helt ut i kanten på arket etter at det er beskjært. 2) Overlappe farger for å minimere eventuelle feilregistreringer.
Ordliste for skriverteknologi © OKI