Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Beste praksis [norsk]    Etter «best practice»-begrepet som kommer fra ITIL. Dette er anbefalinger som er basert på mange års konkrete erfaringer, gjerne fra flere ulike IKT-driftsmiljø.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC