Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bestikk [norsk]    Opptegnelser som skal gjøres (og innføres i loggboken) om et skips tilbakelagte vei. Også plassen på broa hvor man oppbevarer draft og utfører navigasjonsoppgaver. (Også kalt bestikklugar).
Maritim ordliste © MaritimStart
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Bestikkplass [norsk]    En teoretisk beregning av fartøyets posisjon på grunnlag av kurs og fart.
Maritim ordliste © MaritimStart