Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Beta-interferon [norsk]    naturlig stoff som spiller en viktig rolle i immunsystemet, og som kan produseres ved hjelp av rekombinant teknikk.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma