Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Beter [norsk]    Bjelker som går på tvers av båten omtrent halveis oppe på spantene for å stive av båten.
Maritim ordliste © MaritimStart