Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Betong [norsk]    Byggemateriale som er en blanding av sement, sand og vann.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
betongbasis [norsk]    cement matrix [engelsk]   dvs at man binder konsentrert avfall med sement slik at man får en fast blokk
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Betongtilslag [norsk]    Se: tilslagsmaterialer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse