Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Better regulation [engelsk]    Bedre regulering [norsk]   Better Legislation [alternativ]   Initiativ som skal forenkle og gi en bedre lovgivning i EU. Regulering skal kun benyttes ved behov, og belastninger forårsaket av en regulering skal stå i forhold til de fordelene den medbringer.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen