Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Bhutan [siden finnes ikke]    land i Asia
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Bhutan [norsk]    Bhutan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Kongeriket Bhutan [norsk]    Kingdom of Bhutan [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft