Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bi- [latin]    dobbelt- [norsk]   pref.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Ambi- [latin]    begge [norsk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bi-amp [norsk]    System der et 2-veis høyttalersystem drives av hver sin forsterkerkanal.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bi-nyre [norsk]    adrenal [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bi-2,4-CYCLOPENTADIEN-1-YL, 1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-DECACHLORO- [engelsk]    Dienoklor [norsk]   molekylformel: C10Cl10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap