Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Bi-2,4-CYCLOPENTADIEN-1-YL, 1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-DECACHLORO- [engelsk]    Dienoklor [norsk]   molekylformel: C10Cl10
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap