Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Bias [engelsk]    Forventningskjevhet [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
bias [engelsk]    tendens, skjevhet, partiskhet, forutinntatthet; påvirke [norsk]   [baies] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
biased [engelsk]    forutinntatt, partisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Hvitbrystbias [norsk]    African Shrike-flycatcher [engelsk]   Bias flammulatus [latin]   2 sightings from Kakamega Forest: 2 birds (male and female) near the Ikuywa bridge 26/11 and 1 female 27/11 (near the Isecheno forest station).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Without anger or bias [engelsk]    Sine ira et studio [latin]   (Tacitus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom