Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Bil [norsk]    Car [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bil [norsk]    macchina [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Ordbok / leksikon: 93 omtrentlig(e)
Bill [engelsk]    (8-o [emotikon/smiley]   It's Mr. Bill!
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Bill [engelsk]    lovforslag [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
bilge [engelsk]    kiming [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bobil [norsk]    Dormobile [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bilde [norsk]    graphic [engelsk]   (grafikk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bilde [norsk]    frame [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde [norsk]    image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde [norsk]    picture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilag [norsk]    voucher [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilyd [norsk]    bilyd [med. el. latin]   Blåsende lyd som kan høres over hjertet og halsarteriene ved auskultasjon. Bilyden kan ha forskjellig diagnostisk verdi, alt ettersom hvor den kan høres, og hvilken karakter den har.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bilke [samisk slang]    Gjøre narr [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
bille [norsk]    gobbá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bilde- [norsk]    imaging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
billet [engelsk]    støpeemne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gerbil [engelsk]    ørkenrotte [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stabil [norsk]    steady state [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Billett [norsk]    Ticket [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bilifer [latin]    galleførende [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
billett [norsk]    ticket [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
billion [engelsk]    milliard [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ustabil [norsk]    unstable [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
billett [norsk]    bilett, billet [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bilbås [norsk]    Åpen garasje (engelsk: carport). Kan ha tak, men minst halvparten av veggarealet skal være åpent.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bilferge [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Firmabil [norsk]    Company car [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Biliosus [latin]    rik på galle [norsk]   ad.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bilis, - [latin]    galle [norsk]   (gresk syn.: chole)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
beltebil [avløserord]    weasel [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bilinear [engelsk]    bilineær filtrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildefil [norsk]    image file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
billiger [norsk]    cheaper [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bilde(t) [norsk]    image [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bilinear [engelsk]    bilineær [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bildekort [norsk]    Picture Cards [engelsk]   Knekt, Dame og Konge.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
bildekart [norsk]    image map [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bildekart [norsk]    image map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilirubin [norsk]    bilirubin [med. el. latin]   Gallefargestoff. Økte verdier kan sees når en gallesten blokkerer gallegangen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bilateral [norsk]    guovttebeallásaš [samisk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Brøytebil [norsk]    Snow plough [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bilcarrier [norsk]    Lasteskip brukt til bilfrakt, kan ofte ta opptil 3 - 4000 biler.
Maritim ordliste © MaritimStart
bildevindu [norsk]    Åpning i filmporten for lyset fra lampehuset. Større åpning enn det største formatet som maskinen kan kjøre.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bilkapring [avløserord]    carjacking [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bildetekst [norsk]    caption [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bildetekst [norsk]    caption [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildeenhet [norsk]    imaging device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
metastabil [norsk]    metastable [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bilateralt [norsk]    dobbelsidig / på begge sider
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
bilge loyds [engelsk]    kimingsvegere [norsk]   kimingvægere [dansk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bild-tasten [tysk]    PageUp-PageDown-tastene [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Billabongdue [norsk]    Peaceful Dove [engelsk]   Geopelia placida [latin]   Vanlig, men manglet helt i de sørlige, kystnære områdene av Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bildeløfter [norsk]    Innretning på en kinomaskin som gir mulighet for å forskyve filmen i filmporten for å justere bildeutsnittet (på lerretet).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bildeområde [norsk]    graphic region [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilagsnummer [norsk]    voucher number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
billable time [engelsk]    fakturerbar tid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildefrekvens [norsk]    frame rate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildekontroll [norsk]    image control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildebrekking [norsk]    picture wrapping [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde-i-bilde [norsk]    picture-in-picture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bill of lading [engelsk]    fraktbrev [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilag, vedlegg [norsk]    exhibit [engelsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bildskärm [svensk]    skjerm [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bilder og tekst [norsk]    pictures and text [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
billing address [engelsk]    faktureringsadresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bill-to address [engelsk]    fakturaadresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilningshammare [svensk]    meiselhammer [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bill of exchange [engelsk]    veksel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildeoppløsning [norsk]    image resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilateral avtale [norsk]    bilateral agreement [engelsk]   dvs. avtale mellom to parter
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Trelawney, Sybil [engelsk]    Rummelfiold, Rakel [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
bildepunktsmappe? [norsk]    bump map [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bill of materials [engelsk]    stykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
billing frequency [engelsk]    faktureringshyppighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildepunkt/piksel [norsk]    picture element [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildepunkt, piksel [norsk]    pixel [engelsk]   (bildeelement)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bilinear filtering [engelsk]    bilineær filtrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Billighetserstatning [norsk]    Erstatning som kan gis av staten ut ifra rimelighetsbetraktninger. Det fore..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Bilde side ved side [norsk]    Tile image [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vakuumbil, pumpebil [norsk]    vacuum truck [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Billroths operasjon [norsk]    Billroths operasjon [med. el. latin]   Betegnelse på to operasjonsmetoder som ble brukt ved magesår.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bilag til innstilling [norsk]    annexes to recommendation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
billighetserstatninger [norsk]    ex gratia payments [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
billigtime, timetilbud [avløserord]    happy hour [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bilde av en undermengde [norsk]    image of a subset [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
bill of material version [engelsk]    stykklisteversjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildekart på klientsiden [norsk]    client-side image map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildekart på serversiden [norsk]    server-side image map [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bill of materials explosion [engelsk]    stykklistenedbrytning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde, avtrykk [CD-brenning] [norsk]    image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bilde; figur; ansikt utad, image; profil [norsk]    image [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bildeforskyvning, forskyvning av bildet [norsk]    image offset [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
effektiv, rasjonell, virksom; dugelig, dyktig, habil [norsk]    efficient [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bildediagnostisk middel, diagnostisk avbildningsmiddel [norsk]    diagnostic imaging agent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
billig, prangende; spraglet, broket, gloret; juggel, billig stas [norsk]    tawdry [engelsk]   [taddri] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no