Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bind Margin [engelsk]    Innbindningsmarg [norsk]   En utvidet marg som tar hensyn til reduksjonen i lesbart område for dokumenter som skal bindes inn.
Ordliste for skriverteknologi © OKI