Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Biopsi [norsk]    Vevsprøve fra levende organisme til mikroskopgranskning o.a.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Biopsi [norsk]    vevsprøve
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Biopsi [norsk]    En liten celleprøve fra kroppen for nærmere undersøkelser. Det kan hjelpe til å betemme risiko for senere spredning og tilbakefall
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
biopsi [norsk]    biopsi [med. el. latin]   Prøvetaking av vev fra et levende individ. Gjøre blant annet ved undersøkelse av svulster for å se om det er kreft.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
stansebiopsi [med. el. latin]    Utstansing av en kjerne på 3-4 mm gjennom hud og underhud, med lokal bedøvelse uten gjensying av såret etterpå. Cellene fra kjernen brukes til vanlig mikroskopi, immunfluorescensmikroskopi, dyrkning, m.m.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Benmargsbiopsi [norsk]    Innføring av en nål i brystbenet eller hoftebenet for å trekke ut benmarg som senere undersøkes med tanke på tilstedeværelse av kreftceller
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer