Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Biotilgjengelighet [norsk]    legemidlets tilgjengelighet for kroppen i en form som cellene kan bruke.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma