Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(1,1-dimetyletyl)peroksid [norsk]    PEROXIDE, BIS(1,1-DIMETHYLETHYL) [engelsk]    Di-tert-butylperoksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap