Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(1-hydroksysykloheksyl)peroksid [norsk]    CYCLOHEXANOL, 1,1'-DIOXYBIS- [engelsk]   molekylformel: C12H22O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap