Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(1-metyletyl)eter [norsk]    PROPANE, 2,2'-OXYBIS- [engelsk]    Diisopropyleter, 2-Isopropoksypropan [synonym]   molekylformel: C6H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap