Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(1-oksododecyl)peroksid [norsk]    PEROXIDE, BIS(1-OXODODECYL) [engelsk]    Dilauroylperoksid, Lauroylperoksid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap