Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(2,3-epoksypropyl)eter [norsk]    OXIRANE, 2,2'-[OXYBIS(METHYLENE)]BIS- [engelsk]    Diglycidyleter [synonym]   molekylformel: C6H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap