Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(2-etylheksyl)ftalat [norsk]    1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, BIS(2-ETHYLHEXYL) ESTER [engelsk]    Di-sek-oktylftalat [synonym]   molekylformel: C24H38O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap