Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(2-kloretyl)eter [norsk]    ETHANE, 1,1'-OXYBIS[2-CHLORO- [engelsk]   molekylformel: C4H8Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap