Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bis(a,a-dimetylbenzyl)peroksid [norsk]    PEROXIDE, BIS(1-METHYL- 1-PHENYLETHYL) [engelsk]   molekylformel: C18H22O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap