Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bisamnavlesvin [norsk]    White-lipped Peccary [engelsk]   Tayascu pecari [latin]   H TRC 9.9., H Pantiacolla 22.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no