Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Bite [engelsk]    Napp [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
trilobite [engelsk]    trilobitt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bitemerke [norsk]    bátnesadji [samisk]   (s) (-j-) //gir'ret 'sette bitemerker'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
insect bite [engelsk]    insektstikk [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
mosquito bite [engelsk]    myggstikk [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
biter per piksel [norsk]    bits per pixel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
biter per sekund [norsk]    bits per second [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft