Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Blådaknis [norsk]    Blue Dacnis [engelsk]   Dacnis cayana [latin]   1 Carara 24/2, 5 La Selva 1/3, 1 ss 2/3, 1 Tapantí 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blådaknis [norsk]    Blue Dacnis [engelsk]   Dacnis cayana [latin]   1M + 1F Machu Picchu 2.9., 1M Eco Amazonia 3.9., 1M TRC 7.9., 1M Manu Road 15.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blådaknis [norsk]    Blue Dacnis [engelsk]   Dacnis cayana [latin]   1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no