Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blågulara [norsk]    Blue-and-yellow Macaw [engelsk]   Ara ararauna [latin]   15+ Eco Amazonia 3.9., opptil 60 ind TRC 6.-9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no