Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blåkjeft [norsk]    Helicolenus dactylopterus [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, uerfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag