Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blåkronerødstjert [norsk]    Blue-capped Redstart [engelsk]   Phoenicurus coeruleocephalus [latin]   Fem ind. ved Snow View Ridge, Naini Tal 1.3. og tre ved Sat Tal 2.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no