Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Blåsteinbit [norsk]    Anarhichas denticulatus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, steinbitfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Blåsteinbit  [norsk]    Jelly catfish [engelsk]   Anarhichas denticulatus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet