Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
blære [norsk]    Vesica, -ae [latin]   (gr. syn.: cystis)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Blære [norsk]    Hult organ med vegg av glatt muskulatur som lagrer urin
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
blærerom [norsk]    vesicles [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Urinblære [norsk]    Sekkeformet organ som har vegger av glatt musklatur og har som oppgave å lagre urin. Befinner seg nederst i bekkenregionen
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
galleblære [norsk]    sáhppi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
liten blære [norsk]    Folliculus, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
belg, blære [norsk]    Follis, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
liten blære [norsk]    Vesicula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Oppblåste blære [norsk]    Braggart [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
blærehalskjertelen [norsk]    prostata [med. el. latin]   Kjertel funnet på overgangen mellom blæren og urinrøret hos mannen. Skiller ut slim (kjertelslimet) som tjener bl.a. til å koagulert sæd flytende.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lite hulrum eller blære [norsk]    Vacuolum, -i [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
som hører til liten blære [norsk]    Vesicularis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kolecystektomi, fjerning av galleblære [norsk]    cholecystectomy [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen