Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black Ibis [engelsk]    Rødvorteibis [norsk]   Pseudibis papillosa [latin]   Totalt fem ind. sett på jordene like før Agra 24.2. Dette er etter sigende en godt kjent plass for denne etterhvert ganske sjeldne arten. Ett ind. ble også sett 4.3. mellom Sultanpur og Delhi.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no