Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Black Kite [engelsk]    Svartglente [norsk]   Milvus migrans [latin]   Relativt vanlig, bortsett fra helt i sør.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Kite [engelsk]    Svartglente [norsk]   Milvus migrans [latin]   Mai Po, Ruili, str Songpan-Xining, str Nangqiang-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Kite [engelsk]    Svartglente [norsk]   Milvus migrans [latin]   Fåtallig i Keoladeo: 2 ind. 19., 20. og 21.2. Fem ind. ved Nani Tal 1.3. og en ved Sat Tal 2.3. Svartglenta er svært vanlig rundt byer og tettsteder i lavlandet, og store antall ble sett fra bussen når vi kjørte mellom lokalitetene: 300 ind. estimert på vei mot, og ved, Agra 24.2. og 1000 ind. da vi kjørte mot Ramnagar 25.2. På vei mot Delhi 3.3. ble det ikke gjort noen tellinger, mens 2000 ind. ble anslått dagen etter i Delhi/ Sultanpur området.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Kite [engelsk]    Svartglente [norsk]   Milvus migrans [latin]   Common and widespread, mostly in urbanized areas, and most days we did not estimate any number for the species on the daily log.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no