Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black Skimmer [engelsk]    Amerikasaksenebb [norsk]   Rynchops niger [latin]   20 str Pto. Maldonado-Eco Amazonica 3.9., 4 ss 6.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no