Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black Tern [engelsk]    Svartterne [norsk]   Chlidonias niger [latin]   CO, UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
White-winged Black Tern [engelsk]    Hvitvingesvartterne [norsk]   Chlidonias leucopterus [latin]   Enkelte flokker på trekk Happy Island. Største antall 410 den 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no