Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Black Vulture [engelsk]    Svartkondor [norsk]   Coragyps atratus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Vulture [engelsk]    Svartkondor [norsk]   Coragyps atratus [latin]   Relativt vanlig i lavereliggende områder både øst og vest for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black Vulture [engelsk]    Svartkondor [norsk]   Coragyps atratus [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no