Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-and-chestnut Warbling-Finch [engelsk]    Kastanjebrystspurv [norsk]   Poospiza whitii [latin]   1 nær Salta 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no