Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-and-white Hawk-Eagle [engelsk]    Kalottørn [norsk]   Spizastur melanoleucos [latin]   1 Mirador, Pantiacolla 21.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no