Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-and-yellow Silky-Flycatcher [engelsk]    Svarthodesilkefugl [norsk]   Phainoptila melanoxantha [latin]   1 Tapantí 4/3, 3 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no