Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-backed Jackal [engelsk]    Skaberakksjakal [norsk]   Canis mesomelas [latin]   1 seen as we arrived at Masai Mara 28/11 were followed by 3 in the reserve 29/11 and 1 the last day here 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no