Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-backed Kingfisher [engelsk]    Orientisfugl [norsk]   Ceyx erithacus [latin]   1 ind på nattekvist Sukau 13., 1 dagobservasjon ss 14., 1 ind H Danum 16., 1 ind ss 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no