Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Black-backed Wagtail [engelsk]    Hvitvingeerle [norsk]   Motacilla lugens [latin]   Spredte observasjoner fra Yunnan og Sichuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Black-backed Wagtail [engelsk]    Hvitvingeerle [norsk]   Motacilla lugens [latin]   Tre ind. ved Jahmaria 27.2. (alboides) og tre ind. i Corbett 27.2. (lugens). Hvitvingeerle er relativt nylig skilt fra linerle. (En viss uenighet om disse fuglenes artstilhørighet kunne nok merkes!).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no