Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-bellied Sunbird [engelsk]    Elvesolfugl [norsk]   Nectarinia nectarinioides [latin]   One of the target species at the Mzima springs, Tsavo West NP 2/12 was the Black-bellied Sunbird. We found a pair with nest next to the parking lot.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no