Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-capped Donacobius [engelsk]    Svarthettesmett [norsk]   Donacobius atricapilla [latin]   3 Ibera 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
 Black-capped Donacobius [engelsk]    Svarthettesmett [norsk]   Donacobius atricapilla [latin]   1 Eco Amazonia 3.-5.9., 1 Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no