Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Black-capped Flycatcher [engelsk]    Svarthetteempid [norsk]   Empidonax atriceps [latin]   5 San Gerardo de Dota 18/2, flere ss 19/2, flere ss 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no